Ga naar de inhoud

Opleiding tot dansinstructeur S.D.N.

Lesgeven aan mensen met een verstandelijke beperking

Het bestuur van Dans Educatie Nederland (D.E.N.) heeft in 2009 een verzoek gehonoreerd van de Stichting Danssport op maat Nederland (S.D.N.), aangesloten bij de Nederlandse Algemene Danssport Bond (N.A.D.B.), lidmaat NOC*NSF, om een opleiding te starten toegespitst op deze doelgroep. De eerste opleiding is afgerond in 2011. De feestelijke diploma uitreiking vond plaats tijdens het NK op het nationaal Sportcentrum Papendal. Inmiddels zijn meerdere kandidaten bezig met het volgen van de S.D.N. opleiding, onder andere in 2016 is er weer een nieuwe opleidingsronde geweest met een groep geslaagden. O.a. mevrouw Ashley Lievens behoorde tot de geslaagden en mocht daardoor bij het SDN NK 2017 deel uit maken van het kundige jurypanel. Mocht u interesse hebben om deze opleiding te volgen, kunt u een mail sturen naar danssportopmaat@mail.com.

De aangesloten deelnemers van S.D.N. komen voor een groot deel uit de danswereld, hebben een dansschool en / of  geven les op een danscentrum, het zijn dansleraren die vooral technisch hoog zijn gekwalificeerd middels diploma’s behaald bij de I.D.T.A. en/of de F.D.O. Bij deze categorie is er een grote behoefte meer te weten te komen over onderwerpen als doelgroepomschrijving, doelgroepanalyse, leidraad en handvatten bij het lesgeven.

Daarnaast zijn er ook deelnemers bij S.D.N. die zich beroepsmatig of als vrijwilliger (dagelijks) bezighouden met de doelgroep van S.D.N. Sinds de oprichting van S.D.N. in maart 2007 zijn er jaarlijks studiedagen ingericht. De praktijk wijst uit dat de kennis op technisch vlak bij deze laatste groep deelnemers voor verbetering vatbaar is, maar in vergelijk met het danslerarendeel loopt deze groep voor als het gaat om de specifieke achtergrondinformatie rond onze doelgroep.

Bij de evaluatie van de eerste opleiding werd het bovenstaande bevestigd wat heeft geleid tot het herinrichten van deze dansopleiding.

In 2009 is het eerste S.D.N. lesboek gepubliceerd. Deze uitgave blijft de leidraad bij de opleiding.
Het lesboek is herzien en opnieuw uitgegeven in 2012.
Interesse om de opleiding te volgen?

Informatie / aanmelden kan bij het secretariaat,

Bestuur S.D.N.


Informatie met betrekking tot de S.D.N. opleiding:

De opleiding kan in privé –  of in groeps – verband worden doorlopen. De lessen zullen worden gegeven door een of meerdere van de hiertoe gekwalificeerde S.D.N. opleiders.

De opleiding bestaat uit 4 dagen, elk met 4 uur instructie en training, bij voorkeur in te richten in het weekeinde. De opleiding kan worden afgerond met een examen. Bij een succesvol afgeronde opleiding verstrekt de D.E.N. / S.D.N. het certificaat Dansinstructeur. Met dit certificaat kan een deelnemer van S.D.N. zich aansluiten bij de Nederlandse Vereniging van Dansleraren (N.V.D.). Tevens is het mogelijk een bepaalde module te volgen in plaats van de gehele opleiding.

Opbouw opleiding;

 • S.D.N. lesboek – Achtergronden, hoofdstukken 1 tot en met 4.
 • Techniekblok – leidraad techniekboek S.D.N en techniekboeken I.D.T.A.

Uitwerking techniekblok:

 • Eigen Vaardigheid Ballroom voor G- klassers: programma’s in Engelse Wals, Tango, Slow foxtrot en Quickstep
 • Eigen Vaardigheid Latin voor G- klasser: programma’s in Cha cha cha, Rumba, Samba, Paso Doble en Jive
 • Algemene Danstechniek m.b.t. Ballroom en Latin begrippen: Time signature, amount of turn, Foot position, Footwork, Rise & Fall, Alignment,  Tempo, Rhythm, Line of Dance, Sway, Direction, Poise
 • Voorbereidende techniekstudie: (rubrieken uit de I.D.T.A. techniekboeken) – Footwork & footpositions van de EW Natural turn, TA Natural rock turn, Cha Cha Close basic en de Samba Reverse basic movement.

Uitwerking examen:

 • Het onderdeel Achtergronden: schriftelijk
 • Het onderdeel techniek: deel schriftelijk, deel mondeling
 • Het onderdeel Eigen Vaardigheid: beoordeling door gekwalificeerde SDN examinator
  Uitslag binnen één week na het examen.

Kostenplaatje per persoon: op aanvraag.
Vanaf 4 personen 250,- per persoon inclusief lesmateriaal e.d.
Kosten examen 75,- per persoon.

Bestuur S.D.N., januari 2016