Ga naar de inhoud

Doelstellingen

Uit gesprekken en onderzoek blijkt dat er veel meer danscentra/instellingen zijn die actief zijn met deze doelgroep. Daarom is de Stichting Danssport op maat Nederland (S.D.N.) opgericht met o.a. de volgende doelen:

  • het behartigen van de belangen van stijldansers van Nederland, in het bijzonder voor dansers met een beperking, verstandelijk en/of een beperking m.b.t. gehoor- en gezichtsvermogen
  • uitwisselen van lesmateriaal, opbouw, voorlichting in de vorm studiedagen en workshops
  • het organiseren van ondermeer een officieel Nederlands kampioenschap voor G-klassers.


De stichting is aangesloten bij de Nederlandse Algemene Danssport Bond (N.A.D.B.), officieel lidmaat van het NOC*NSF sinds 2 november 1993.