Ga naar de inhoud

Special Olympics danswedstrijden 2021

AFGELAST

Drachten, 12 december

De afdeling DANS kent binnen Special Olympics een zeer breed palet! Bij bovenstaande wedstrijden is er een mix van wedstrijden voor onze doelgroep variërend van Streetdance tot en met Ballroom. Let op: alle dansen zijn APARTE wedstrijden!

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname in Almere en Drachten.

Voor Almere zijn er een aantal Ballroom wedstrijden in Standaard en Latin American:

 • Paren (samen dansen, min. 70% contact; 2 dansers  met een verstandelijke beperking; bij SDN zijn dit de DUO’s)
  Wedstrijden in de Engelse Wals, Quickstep en Cha cha cha
 • Paren Unified (samen dansen, min. 70% contact; 1 danser met verstandelijke beperking en 1 assistent, Unified partner; bij SDN zijn dit de COMBI’s)
  Wedstrijden in de Engelse Wals, Quickstep en Cha cha cha

Voor Drachten zijn er de volgende Ballroom wedstrijden in Standaard en Latin American:

 • Paren (samen dansen, min. 70% contact; 2 dansers  met een verstandelijke beperking; bij SDN zijn dit de DUO’s)
  Wedstrijden in de Engelse Wals, Tango, Cha cha cha en Samba
 • Paren Unified (samen dansen, min. 70% contact; 1 danser met verstandelijke beperking en 1 assistent, Unified partner; bij SDN zijn dit de COMBI’s)
  Wedstrijden in de Engelse Wals, Tango, Cha cha cha en Samba

Alle SDN deelnemers ontvangen t.z.t. de inschrijfformulieren per e-mail. Dansen maar!

Cor van de Stroet

Special Olympics Technical delegate DANS

Meer informatie op de SDN website: www.danssportopmaat.nl


SDN deelnemers opgelet: hoe in te schrijven voor de danswedstrijd van Special Olympics in Drachten

Wanneer: zondag 12 december a.s.
Waar: Sportcentrum Drachten, Leerweg 3 , Drachten.
Tijd en activiteit:

 • 09.30 uur: ontvangst voor sporters + officials.
 • 10.00 uur: Openingsceremonie + Torch Run.
 • 10.30 uur: start wedstrijden.  Einde: 16.00 uur.

De afdeling DANS kent binnen Special Olympics (SO) een zeer breed palet! In Drachten is er een mix van wedstrijden voor onze doelgroep variërend van Streetdance tot en met Ballroom. Het is pas de tweede keer dat Ballroomdansen onderdeel uitmaakt van een SO event. Geen uitbundig feest met artiesten, speciale dansshows zoals op ons jaarlijkse SDN NK (in 2022 in Katwijk!!!), maar wel een dag om naar uit te kijken, een dag vol dansplezier, elkaar ontmoeten, kortom: dansen, leven, lachen.

Voor Drachten zijn er een aantal Ballroom wedstrijden in Standaard en Latin American:

 • Paren (samen dansen, min. 70% contact; 2 dansers  met een verstandelijke beperking; bij SDN zijn dit de DUO’s)

Wedstrijden in de Engelse Wals, Tango, Cha cha cha en Samba

 • Paren Unified (samen dansen, min. 70% contact; 1 danser met verstandelijke beperking en 1 assistent, Unified partner; bij SDN zijn dit de COMBI’s)

Wedstrijden in de Engelse Wals, Tango, Cha cha cha en Samba

 Bij SO DANS gelden de volgende regels:

 • Er zijn dus 8 aparte wedstrijden in de Ballroomafdeling; dansers met een beperking mogen in alle klassen meedansen. (bij de PAREN en bij de PAREN UNIFIED)
 • Assistenten, de Unified Partners mogen ook met alle dansen meedoen, maar uitsluitend met dezelfde persoon. (natuurlijk bij de PAREN UNIFIED)
 • ’s Morgens is de indeling in klassen op sterkte (divisioning) ; `s middags zijn de finales
 • Elke klasse bestaat uit minimaal 3 en maximaal 8 paren
 • In elke klasse valt er Goud, Zilver of Brons te verdienen; overige deelnemers krijgen een vaantje
 • Bij inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden (bijgevoegd)
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname in Drachten. Geen entree voor dansers en toeschouwers

Wij hopen dat u als SDN deelnemer met uw dansers meedoet, ook al is dat met  een aantal van uw  dansparen, kom vooral eens sfeer proeven.

Inschrijven bij het SDN wedstrijdsecretariaat per e-mail : sdn_wedstrijdsecretaris@outlook.com  (na sdn een laag streepje, underscore)

Welke gegevens invullen?

Naam + adres + woonplaats van u als SDN deelnemer
Van zowel de dansers als de assistenten geeft u door:

 • De voornaam en achternaam, M/V, naam partner M/V

Voorbeelden:
Paren (DUO ‘s)  Engelse Wals:
Jan Blok, M, Marie Prak, V
Marie KLaster, V, Ody Gaastra, V

Paren (DUO’s ) Tango:
Jan Blok, M, Marie Prak, V
Marie KLaster, V, Ody Gaastra, V

Paren (DUO ‘s) Cha cha cha:
Jan Blok, M, Marie Prak, V

Paren (DUO’s) Samba:
Marie Klaster, V, Ody Gaastra, V


Paren Unified (COMBI’s)  Engelse Wals:
Jan Blok, M,  met assistent Jopie Katers, V
Marie Prak, V, met assistent Willem Hoeve, M

Paren Unified (COMBI ‘s)  Tango:
Jan Blok, M,  met assistent Jopie Katers, V
Marie Prak, V, met assistent Willem Hoeve, M

Paren Unified (COMBI ‘s)  Cha cha cha:
Jan Blok, M,  met assistent Jopie Katers, V
Marie Prak, V, met assistent Willem Hoeve, M

Paren Unified (COMBI ‘S) Samba:
Jan Blok, M,  met assistent Jopie Katers, V
Marie Prak, V, met assistent Willem Hoeve, M

Wij hopen dat dit zo duidelijk is!
Onze SDN wedstrijdsecretaris Dirk Barkhof zal samen met SDN scruteneer Jeroen Schut alle gegevens op Excel verzamellijsten invoeren.

Inschrijven uitsluitend per e-mail :
sdn_wedstrijdsecretaris@outlook.com  (na sdn een laag streepje, underscore)

Inschrijven tot 28 november aanstaande.

Veel dansplezier gewenst.
Bestuur SDN.


 1. Algemene Voorwaarden deelnemende organisaties
  Special Olympics evenementen

Indien u bij inschrijving voor het Special Olympics evenement akkoord gaat met ‘de Algemene Voorwaarden Special Olympics evenementen’ geeft u aan onderstaande te hebben gezien, gelezen en te onderschrijven voor u als coach en voor uw sporters.

2.1      Aansprakelijkheid

 1. Het zich bevinden op de verblijf- en sportaccommodaties gedurende het evenement, geschiedt op eigen risico. De organisatie van het Special Olympics evenementen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers. Gevonden voorwerpen zullen tot één maand na het evenement bewaard worden.
 2. De organisator van het Special Olympics evenement is niet aansprakelijk voor blessures of verwondingen die worden opgelopen tijdens het evenement.
 3. De deelnemer verklaart verzekerd te zijn voor te maken medische kosten en een ziektekostenverzekering te hebben afgesloten die ook medische verzorging of behandeling ten gevolge van sportbeoefening dekt.
 4. Het kan voorkomen dat in het geval van een ongeluk, calamiteit of blessure medische verzorging of behandeling van de deelnemer noodzakelijk is. Bij het accepteren van de algemene voorwaarden geeft u aan dat medische handelingen door een bevoegd persoon verricht mag worden in het geval dit (door de medische verzorgers ter plaatse) nodig wordt geacht.
 5. De deelnemer verklaart een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
 6. Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie van het Special Olympics evenement aansprakelijk worden gesteld. De organisatie c.q. schadelijdende partij zal de schade verhalen op de aansprakelijke persoon.
 7. Wanneer niet te achterhalen valt welke persoon er schade heeft toegebracht, dan zal de deelnemende organisatie (vereniging/stichting of instelling/school), onder wiens verantwoordelijkheid de persoon of team op dat moment valt, hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

2.2      Gedragsregels

 1. Alle begeleiders, die namens de deelnemende organisatie een team/sporter begeleiden, zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 2. Begeleiders die namens de deelnemende organisatie een team/sporter begeleiden, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor (het gedrag van) de sporter. Per drie sporters dient minimaal één begeleider altijd aanwezig te zijn. Zonder begeleider wordt deelname geweigerd.
 3. Bij onbehoorlijk gedrag van een deelnemende begeleider, sporter of team, kan de organisatie van het Special Olympics evenement besluiten hem, haar of het gehele team uit te sluiten van verdere deelname aan het Special Olympics evenement.
 4. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 5. Tijdens een Special Olympics evenement wordt er door begeleiders en sporters geen alcohol gedronken en op sportaccommodaties niet gerookt.
 6. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor deelname aan het evenement.
 7. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 8. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 9. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 10. De begeleider zal tijdens het evenement gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 11. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 12. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 13. De begeleider zal er actief op toezien dat deze gedragsregels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 14. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

2.3      Portret recht

 1. Al het beeldmateriaal dat op het evenement wordt gemaakt, kan door de organisator van het Special Olympics evenement en door Special Olympics Nederland voor promotionele doeleinden worden gebruikt.
 2. Indien een sporter niet gefotografeerd of anderzijds in beeld gebracht mag/wilt worden, wordt dit door of namens de betreffende sporter via info@specialolympics.nl aan de organisatie van het Special Olympics evenement aangegeven. Deze sporter zal (bijvoorbeeld door middel van een gekleurd polsbandje) voor de fotografen herkenbaar zijn dat hij/zij niet in beeld gebracht mag worden. De organisatie van het Special Olympics evenement is niet aansprakelijk voor overtreding van deze bepaling door derden.

2.4      Registratiegegevens

 1. Deelnemers gaan akkoord dat de uitslagen die gedurende het evenement van alle (deelnemende) sporters worden verzameld, worden gedeeld met Special Olympics Nederland en gepubliceerd op specialolympics.nl.
 2. Deelnemers gaan akkoord dat de contactgegevens van de deelnemende organisaties gedeeld worden met Special Olympics Nederland voor uitnodigingen voor toekomstige Special Olympics evenementen.

2.5      Registratiegegevens Healthy Athletes – indien aanwezig

Healthy Athletes is een speciaal voor Special Olympics ontwikkeld gezondheidsprogramma waarbij de ogen, oren, gebit, fitheid, hygiëne en persoonlijke verzorging getoetst wordt.

 1. De (medische)gegevens die tijdens het Healthy Athletes programma gedurende het evenement van alle (bezoekende) sporters worden verzameld, komen ten goede aan (internationaal) onderzoek.
 2. Verzamelde persoonlijke gegevens tijdens Healthy Athletes worden volstrekt anoniem verwerkt. Dit is een mededeling, geen voorwaarde.

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Geen evenementen gevonden!