Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
Deelnemer van de dag : Mevr. Dorthy Post Vos

Stuart Saunders

SDN heeft Internationale Ambassadeur

STUART SAUNDERS heeft zeer tot genoegen van het bestuur van de Stichting Danssport op maat Nederland de uitnodiging geaccepteerd om Internationaal Ambassadeur te worden. Stuart Saunders is geen onbekende in de internationale danswereld. In de 70er jaren was hij werkzaam als redacteur bij het dansvakblad DanceNews, daarna was hij werkzaam in verschillende functies binnen de internationale danswereld.

Stuart was een aantal jaren General Secreatry van de World Dance Council en is, nadat hij daar was gestopt, als adviseur werkzaam geweest bij diverse nationale dansorganisaties. Hij heeft een enorm internationaal netwerk binnen de danswereld en vindt het een eer om het werk van de Stichting Danssport op maat Nederland nu ook internationaal te gaan promoten.

De Stichting voelt zich vereerd dat een man van zijn statuur en kennis, bereid is het dansen voor mensen met een verstandelijke beperking, internationaal op de kaart te zetten, waardoor wereldwijd ook deze doelgroep extra aandacht zal krijgen binnen de internationale danswereld.

Stuart Saunders

The board of Stichting Danssport op Maat is proudly announcing that Stuart Saunders has accepted the offer to become an International Ambassador for the Foundation. Stuart Saunders is far from unheard of in the international dancing world. In the 1970's he started working as an editor for dance journal DanceNews after which he held several positions within the international dancing scene.

Stuart was General Secretary of the World Dance Council for a couple of years, and after he put down his position there, he worked as an advisor for varying national dance organizations. He has an enormous amount of international connections and sees it as a great honor to be promoting the work of Stichting Danssport of Maat Nederland from now on.

 

The Foundation is honored that a man with such stature and knowledge is willing to put dancing for the mentally challenged on the world map, which in turn will allow this group of dancers to get extra attention within the international dancing world.

Afdrukken E-mail