Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates
Deelnemer van de dag : Danscentrum Harry Cools

Wedstrijdreglement Stichting Danssport op maat Nederland (S.D.N.)

Danswedstrijden te organiseren door en/of met toestemming van S.D.N.  zijn danswedstrijden in de G-klasse. De inrichting van de wedstrijden dient te voldoen aan het in de statuten gestelde.

Bij de S.D.N. danswedstrijden zijn er 2 verschillende klassen;

  1. de Duo’s 
  2. de Combi’s

In de Duo klasse bestaat een danspaar uit een heer en een dame; beide partners hebben een beperking, conform statuten. In de Combi klasse bestaat een danspaar uit een heer en een dame waarvan één van de partners een beperking heeft, de ander hem/haar begeleidt/assisteert. In de beide klassen kan het bestuur van S.D.N. besluiten dat de samenstelling van een danspaar niet uitsluitend uit een heer en een dame hoeft te bestaan.

Het officiële SDN Nederlands Kampioenschap wordt gedanst in één Open klasse voor Duo’s en één Open klasse voor Combi’s.

In principe moeten alle deelnemers winnaars zijn; alle dansers ontvangen een medaille.

Eén paar mag zich officieel Kampioen van Nederland noemen:

  1. NK G -  klasse Duo
  2. NK G – klasse Combi

In beide afdelingen worden de volgende dansen gedanst:

  • Engelse Wals
  • Tango
  • Quickstep

 

Bepalingen met betrekking tot registratie van paren aan het NK:

  1. Paren welke deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap moeten leerlingen/cursisten/ dansers zijn bij één van de aangesloten deelnemers van Stichting Danssport op maat Nederland. Zie hiervoor de lijst deelnemers S.D.N. zoals vermeld op de website.
  2. De aangesloten deelnemers welke paren wensen in te schrijven dienen de SDN jaarbijdrage vóór het desbetreffende jaar van het NK te hebben voldaan; uitsluitend in dat geval gaat SDN over tot registratie van de paren.

Het NK wordt gejureerd door minimaal 3 gekwalificeerde juryleden. In ieder geval de finale rondes zullen worden gejureerd op basis van het zogeheten skatingsysteem. In de voorronde(s) kan gekozen worden voor een overlegsysteem waarbij in onderling overleg door de juryleden de doorplaatsingen worden bepaald. Dit wordt jaarlijks door het SDN bestuur bepaald.

Op verzoek van de deelnemers zal tijdens het NK één extra Open wedstrijd voor paren uit de Duo én Combi klasse worden ingericht in de Cha Cha Cha: de Star CCC Award. SDN is aangesloten bij de Nederlandse Algemene Danssport Bond, lid NOC*NSF.

 

Afdrukken E-mail